CubeAccount - o firmie

Właścicielem biura rachunkowego CubeAccount jest Katarzyna Kuszel, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w roku 2000 uzyskała tytuł magistra z zarządzania strategicznego. Ukończyła również studia podyplomowe o profilu: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie oraz podyplomowe studia Podatkowe w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała licencję wydaną przez Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku księgowej i głównej księgowej zdobyte w biurach rachunkowych oraz renomowanych spółkach z kapitałem zagranicznym. Różnorodność branżowa obsługiwanych podmiotów, a także realizowanych form współpracy z klientem w zakresie powierzonych zadań w obszarze księgowości, pozwala jej na zastosowanie optymalnych rozwiązań niezbędnych dla celów kompleksowej obsługi księgowo-finansowej.

Wszystko to w oparciu o nowoczesne, wciąż aktualizowane rozwiązania z zakresu informatyki i oprogramowania. Biuro korzysta z programów komputerowych firmy Comarch S.A oraz bezpiecznej archiwizacji danych na własnych serwerach. W trosce o poufność oraz bezpieczeństwo współpracy wszelkie otrzymane od Klienta dokumenty i informacje są pilnie chronione przed ingerencją osób trzecich. CubeAccount posiada nadwyżkowe ubezpieczenie OC z tytułu świadczonych usług do kwoty 500.000 tys. złotych. Ubezpieczenie to gwarantuje Państwu bezpieczeństwo i komfort przy korzystaniu z naszych usług.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszych i większych firm, oferujemy komplet usług księgowo-podatkowych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań naszych klientów i partnerów biznesowych. Oferta CubeAccount skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw prowadzonych w formie jadnoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek osobowych oraz spółek handlowych.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki w biznesie. Wiemy, jak ważny jest to etap dla każdego przedsiębiorcy. Przy naszej pomocy i współudziale odbywa się to dla klienta w sposób jak najmniej stresowy. Skutecznie minimalizujemy ryzyko popełnienia niepotrzebnych błędów w tym  ważnym początkowym okresie działalności.

Zachowując jak najwyższe standardy obsługi cenimy sobie wysoką kulturę i zaufanie naszych klintów. Tylko wtedy taka współpraca jest efektywna i dzięki temu właśnie możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy a obsługę księgową powierzyć nam.