Standardowe usługi księgowe (rozliczenia z US)

Sposób rozliczenia z US Cena
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 200 zł netto
Księga Przychodów i Rozchodów od 250 zł netto
Księgi Handlowe od 600 zł netto

 

Oferta ważna dla Klientów niebędących czynnym podatnikiem VAT.

Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.

Usługi dodatkowe

Rodzaj usługi Cena netto
Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zlecającego 150
Rozliczenia WNT, WDT 1 - 10 dokumentów 20 zł /1 dok.
11 i więcej dokumentów do uzgodnienia
Opłata za usługi doradztwa (wychodzące poza przedmiot umowy) 200 zł/h
Rozliczanie ZUS właściciela 50
Obsługa kadrowo-płacowa 80
Umowy cywilno-prawne 50
Sporządzenie osobistych zeznań rocznych PIT 100
Przygotowanie sprawozdań do GUS 150 zł / sztuka
Przygotowanie sprawozdań do NBP 150 zł / sztuka
Zamknięcie roku obrachunkowego oraz sporządzenie bilansu wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowe
Sporządzenie polityki rachunkowości 1000
Sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 350
Ustalenie Zakładowego Planu Kont 500
Sporządzenie raportów kasowych 50zł / strona
Sporządzenie wniosku kredytowego od 200 zł

 

Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. W zależności od indywidualnych wymogów i specyfiki Klienta oraz ilości wykonanej pracy ceny podlegają negocjacji i indywidualnym ustaleniom.

Masz pytania? Nie odnalazłeś usługi, której tu szukałeś? Na pewno da się z tym coś zrobić! Skontaktuj się z nami. Dowiedz się więcej o CubeAccount.