Sposób rozliczenia z US VAT Liczba dokumentów Cena netto

Ryczałt ewidencjonowany

Bez VAT

dowolna

100

z VAT

1 - 20 dokumentów

150

21 - 50 dokumentów

250

51 - 75 dokumentów

300

76 - 100 dokumentów

350

101 - 150 dokumentów

400

Księga Przychodów i Rozchodów

bez VAT

1 - 20 dokumentów

200

21 - 50 dokumentów

300

51 - 75 dokumentów

400

76 - 100 dokumentów

500

101 - 150 dokumentów

600

151 i więcej dokumentów

do uzgodnienia

z VAT

1 - 20 dokumentów

250

21 - 50 dokumentów

400

51 - 75 dokumentów

500

76 - 100 dokumentów

600

101 - 150 dokumentów

800

151 i więcej dokumentów

do uzgodnienia

Księgi Handlowe

z VAT

1 - 10 dokumentów

500

11 - 20 dokumentów

700

21 - 50 dokumentów

900

51 - 100 dokumentów

1200

101 - 150 dokumentów

1500

151 - 200 dokumentów

1800

201 i więcej dokumentów

do uzgodnienia

 

Rodzaj usługi Cena netto

Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zlecającego

100

Rozliczenia WNT, WDT

1 - 10 dokumentów

10zł /1 dok.

11 i więcej dokumentów

do uzgodnienia

Opłata za usługi doradztwa (wychodzące poza przedmiot umowy)

100zł/h

Obsługa kadrowo-płacowa (bez akt osobowych)

30

Obsługa kadrowo-płacowa (z aktami osobowymi)

40

Umowy cywilno-prawne

30

Sporządzenie osobistych zeznań rocznych PIT

50

Przygotowanie sprawozdań do GUS

100zł / sztuka

Przygotowanie sprawozdań do NBP

100zł / sztuka

Zamknięcie roku obrachunkowego oraz sporządzenie bilansu

wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowe

Sporządzenie polityki rachunkowości

500

Sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników

250

Ustalenie Zakładowego Planu Kont

300

Sporządzenie raportów kasowych

30zł / strona

Sporządzenie wniosku kredytowego

od 150zł

 

Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. W zależności od indywidualnych wymogów i specyfiki Klienta oraz ilości wykonanej pracy ceny podlegają negocjacji i indywidualnym ustaleniom.

Masz pytania? Nie odnalazłeś usługi, której tu szukałeś? Na pewno da się z tym coś zrobić! Skontaktuj się z nami. Dowiedz się więcej o CubeAccount.